Tall de la C-17 a la Gleva.  7 de Novembre de  2004

 

 Tall de la C-17 a l'accĂ©s a La Gleva 14 de Novembre de 2004