19 DE FEBRER 2005: INSTAL·LACIÓ ESCULTURA ANTIINCINERADORA A LA BV-5224